rozliczenie zagranicznych dochodów

Jak dobrze rozliczyć dochody z zagranicy?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub pracujesz za granicą, musisz wiedzieć, jak prawidłowo rozliczyć swoje dochody z zagranicy. W tym wpisie przedstawimy najważniejsze kwestie, które powinieneś wziąć pod uwagę przy rozliczaniu dochodów z zagranicy.

Czym są dochody z zagranicy?

Dochody z zagranicy to takie, które uzyskałeś poza terytorium Polski. Mogą to być np. dochody z tytułu sprzedaży towarów lub usług, wynagrodzenia za pracę, odsetki, dywidendy, czy zyski kapitałowe. Dochody z zagranicy mogą być uzyskiwane zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne.

Dochody z zagranicy podlegają opodatkowaniu w Polsce, jeśli spełniasz kryteria rezydencji podatkowej w Polsce. Oznacza to, że masz tu swoje miejsce zamieszkania lub pobytu, lub że prowadzisz tu działalność gospodarczą.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Podwójne opodatkowanie to sytuacja, w której ten sam dochód podlega opodatkowaniu w dwóch lub więcej państwach. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, należy skorzystać z jednej z dwóch metod:

  • Metoda zwolnienia z progresją – dochody z zagranicy są zwolnione z podatku w Polsce, ale są uwzględniane przy ustalaniu stawki podatkowej dla pozostałych dochodów krajowych.
  • Metoda odliczenia proporcjonalnego – od podatku należnego w Polsce odlicza się kwotę podatku zapłaconego za granicą, proporcjonalnie do udziału dochodów zagranicznych w dochodach ogółem.

Aby skorzystać z jednej z tych metod, musisz złożyć odpowiednie oświadczenie wraz z zeznaniem podatkowym i dołączyć dowód zapłaty podatku za granicą.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia dochodów z zagranicy?

Do rozliczenia dochodów z zagranicy potrzebujesz przedłożyć zeznanie podatkowe – PIT-36, PIT-36L lub PIT-37 dla osób fizycznych, CIT-8 dla osób prawnych, a także odpowiednie załączniki, m.in. załącznik PIT/ZG – jeśli korzystasz z metody zwolnienia z progresją lub metody odliczenia proporcjonalnego – oraz załączniki potwierdzające źródło uzyskanego dochodu. Wszystkie te dokumenty musisz złożyć w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskałeś dochody z zagranicy.

Jeśli szukasz pomocy w rozliczeniu podatku z zagranicy, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym w Gdańsku. Oferujemy kompleksową obsługę podatkową dla osób fizycznych i prawnych, które uzyskują dochody z zagranicy.