pióro leżące na formularzach podatkowych

Jak złożyć korektę zeznania podatkowego?

Jeśli potrzebujesz informacji dotyczących kroków, jakie powinieneś podjąć w związku z korektą zeznania podatkowego, to ten artykuł Ci to wyjaśni. Dowiesz się, w jakich przypadkach obowiązuje Cię poprawa deklaracji rocznej PIT. Oprócz tego poznasz odpowiedź na pytanie, co zrobić, żeby taka deklaracja była skuteczna. Co zatem warto poprawić w deklaracji rocznej dochodów do Urzędu Skarbowego?

Jakie błędy podlegają pod korektę zeznania podatkowego?

Jakie błędy można popełnić podczas wypełniania deklaracji PIT? Istnieją dwie kategorie błędów, Należą do nich:

  • błędy kwotowe – jeśli pomyliłeś się w wyliczeniach dowolnej kwoty (przychodów, dochodów, ulg etc.),
  • błędy formalne – są to wszelkiego rodzaju pomyłki związane z Twoimi danymi. Mogą dotyczyć miejsca zamieszkania, nazwiska, numerów PESEL lub NIP itd.

Powody tych omyłek nie są brane pod uwagę. Ponadto zeznanie można poprawiać do woli. Jeżeli obawiasz się, że musisz złożyć czynny żal, nie ma problemu! Taki dokument muszą złożyć te osoby, które w ogóle nie złożyły zeznania podatkowego w terminie. Jeśli potrzebujesz pomocy w złożeniu korekty deklaracji podatkowej, to skontaktuj się z zaufanym biurem księgowym.

Co należy zrobić, żeby korekta zeznania podatkowego była skuteczna?

Korektę zeznania podatkowego należy złożyć w taki sam sposób, jak samą deklarację. Wykorzystuje się do tego programy obsługujące zeznania podatkowe lub można przesłać w formie papierowej. W pozycji numer 10 trzeba zaznaczyć powód złożenia deklaracji, czyli słowo „Korekta”. W taki sposób można nanieść zmienione informacje w polach, w których popełniło się błąd. Oprócz tego wypełnić należy całą deklarację tak, jak została ona złożona poprzednio. Pamiętaj, że nie możesz złożyć korekty deklaracji podatkowej, jeżeli prowadzona jest wobec Ciebie lub Twojej firmy kontrola podatkowa lub rozpoczęło się postępowanie podatkowe wszczęte przez Urząd Skarbowy. Jeśli nie wiesz, czy takie czynności zostały podjęte, przed złożeniem korekty deklaracji warto skontaktować się z odpowiednią placówką Urzędu Skarbowego.