napis ZUS

Jakie obowiązują terminy zgłaszania pracowników do ZUS?

Zatrudnienie nowego pracownika nakłada na pracodawcę kilka nowych obowiązków. Jednym z nich jest terminowe zgłoszenie nowoprzyjętej osoby do ZUS. Powinność ta jest wynikiem tego, iż każdy pracodawca zobowiązany jest do opłacania składek na ubezpieczenie swoich podwładnych. Właściciel firmy jako płatnik składek każdego miesiąca musi się zatem samodzielnie lub we współpracy z biurem rachunkowym rozliczać z ZUS. Jeśli nie wypełni tego obowiązku, może ponieść konsekwencje. Kogo pracodawca musi zgłosić do ZUS i kiedy powinien to zrobić?

Kogo pracodawca zobowiązany jest zgłosić do ZUS?

Zgodnie z przepisami każdy pracodawca ma obowiązek zgłosić do ZUS osoby, które rozpoczynają pracę w jego firmie na podstawie umowy o pracę. Taka sama powinność dotyczy też zatrudnienia zleceniobiorców, czyli osób zatrudnionych na umowę zlecenie. Wyjątkiem są sytuacje, gdy mowa o rozpoczęciu stosunku pracy z uczniami i studentami, którzy nie ukończyli 26. roku życia. W ich przypadku pracodawca nie ma obowiązku zgłoszenia ich do ubezpieczeń społecznych, niemniej ma również taką możliwość.

W jakim terminie należy zgłosić pracownika do ZUS?

Obowiązek samego zgłoszenia nowozatrudnionych do ZUS to jednak nie wszystko. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do tego, by zrobić to w odpowiednim terminie. Na zgłoszenie pracowników do ZUS, co do zasady, ma 7 dni od momentu powstania obowiązku ubezpieczeń, czyli w praktyce od dnia rozpoczęcia pracy. Deklarację zgłoszeniową może dostarczyć do ZUS osobiście, listownie lub elektronicznie za pomocą platformy internetowej PUE ZUS. Jeżeli nie zrobi tego we wskazanym terminie, musi liczyć się z konsekwencjami. Za zgłoszenie pracownika do ZUS po terminie grozi kara grzywny, a za całkowite zaniechanie tej powinności kara ograniczenia lub pozbawienia wolności.