kobieta liczy na kalkulatorze

Co trzeba wiedzieć o mikrorachunku?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością naliczania i odprowadzania w terminie swoich zobowiązań podatkowych. Pomoc w ustaleniu odpowiednich kwot łatwo uzyskać, korzystając z usług dobrego biura rachunkowego, które zajmie się sporządzaniem niezbędnej dokumentacji księgowej i zadba o przygotowanie potrzebnych deklaracji. Obecnie płatności z tytułu należności podatkowych są z reguły realizowane przez wysłanie przelewu bankowego lub wpłatę przekazem pocztowym. Środki trzeba jednak kierować nie bezpośrednio na konto urzędu, a na mikrorachunek podatkowy. Przekonajmy się, czym jest i kiedy musi być wykorzystany.

Czym jest mikrorachunek podatkowy?

Do niedawna płatności z tytułu należności podatkowych były przekazywane na konta poszczególnych urzędów, właściwe dla konkretnej daniny, co wymagało ich właściwej identyfikacji przez administrację skarbową. Od 2020 roku obowiązują jednak przepisy, które wymagają wpłacania zobowiązań z wykorzystaniem numeru tzw. mikrorachunku podatkowego. Jest on generowany dla konkretnego podatnika na podstawie jego danych identyfikacyjnych tj. w zależności od sytuacji numeru PESEL przedsiębiorcy albo jego NIP-u. Można go uzyskać za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Finansów, gdzie znajduje się specjalny generator, a także w urzędzie skarbowym. Numer jest przyznany w ramach prowadzenia działalności gospodarczej jednorazowo i pozostaje niezmienny.

Jakie należności reguluje się przy wykorzystaniu mikrorachunku podatkowego?

Mikrorachunek podatkowy ma strukturę podobną do pozostałych numerów kont, odróżnia go jednak część stała dla każdego mikrorachunku podatkowego znajdująca się na początku, zaraz po dwucyfrowej liczbie kontrolnej 10100071 oraz kod 222. Po nim umieszczony jest identyfikator numeru, na podstawie którego wygenerowano numer, a więc 1 dla PESEL-u albo 2 dla NIP-u, a po nim jeden z tych numerów. Przy pomocy mikrorachunku podatkowego reguluje się płatności z tytułu PIT, CIT i VAT, a także daniny solidarnościowej, podatku cukrowego, podatku od „małpek” oraz podatku od sprzedaży detalicznej.