napis vat

Czym jest WIS?

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) to istotne narzędzie dla podatników, które pozwala na uzyskanie pewności co do właściwej stawki VAT dla konkretnego towaru lub usługi. WIS jest wydawana przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) i ma postać decyzji administracyjnej. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, poznając zalety oraz podstawowe informacje dotyczące tego, jak można z WIS skorzystać.

Podstawy prawne Wiążącej Informacji Stawkowej

Wiążąca Informacja Stawkowa jest regulowana przez przepisy prawa, a dokładniej przez rozporządzenie wykonawcze. Dzięki temu podatnicy mają możliwość uzyskania oficjalnego stanowiska KAS w kwestii stawek VAT, które mają zastosowanie do określonych towarów lub usług. WIS jest ważna dla podatników czynnych oraz zwolnionych z VAT, którzy posiadają numer identyfikacji podatkowej (NIP). Ponadto może być stosowana przez zamawiających – osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Procedura uzyskania Wiążącej Informacji Stawkowej

Aby uzyskać Wiążącą Informację Stawkową, należy zgłosić wniosek do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Jak wyjaśnia nasza księgowa z Trójmiasta, wniosek powinien zawierać m.in. dane identyfikacyjne podatnika, opis towaru lub usługi, dla którego ma być wydana WIS, oraz uzasadnienie, dlaczego dana stawka VAT ma być stosowana. Po złożeniu wniosku, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej dokonuje analizy zgłoszenia i wydaje decyzję w formie Wiążącej Informacji Stawkowej. Decyzja ta jest wiążąca dla organów podatkowych oraz podatnika, co oznacza, że stosowanie się do niej gwarantuje zgodność z prawem podatkowym.

Korzyści wynikające z korzystania z Wiążącej Informacji Stawkowej

Jednym z głównych atutów Wiążącej Informacji Stawkowej jest to, że pozwala ona na uniknięcie wątpliwości co do właściwej stawki VAT dla danego towaru lub usługi. Dzięki temu podatnicy mogą być pewni, że stosują właściwe stawki podatkowe, co może uchronić ich przed ewentualnymi konsekwencjami wynikającymi z błędów w rozliczeniach podatkowych. WIS jest także istotna z punktu widzenia zamówień publicznych. Zamawiający, korzystając z WIS, może mieć pewność co do sposobu obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym. To z kolei pozwala na uniknięcie ewentualnych niejasności czy sporów związanych z kwestiami podatkowymi.