wartość środka trwałego

Jak określić wartość środka trwałego?

W dobie dynamicznie rozwijającej się gospodarki, przedsiębiorcy coraz częściej stają przed wyzwaniem określenia wartości środka trwałego. Środki te, takie jak maszyny, urządzenia czy budynki, stanowią ważny element majątku każdej firmy. Właściwe zrozumienie sposobów wyceny tych składników majątkowych może przyczynić się do bardziej efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. W niniejszym artykule przybliżamy najważniejsze aspekty związane z wyceną wartości środka trwałego w związku ze sposobem jego nabycia.

Wycena wartości środka trwałego na podstawie ceny nabycia

Jeśli przedsiębiorca nabywa środek trwały za gotówkę lub na kredyt, wartość tego środka zostaje określona na podstawie jego ceny nabycia. W tym przypadku należy uwzględnić nie tylko kwotę zapłaconą sprzedawcy, ale również koszty dodatkowe, które poniesiono w związku z nabyciem danego środka. Należy do nich zaliczyć na przykład opłaty bankowe, prowizje czy koszty transportu. Ważne jest również, aby uwzględnić ewentualne rabaty oraz upusty handlowe, które wpływają na obniżenie ceny nabycia.

Wycena wartości środka trwałego na podstawie kosztów wytworzenia

Jeśli przedsiębiorca samodzielnie wytworzył środek trwały we własnym zakresie, jego wartość będzie odpowiadała kosztom wytworzenia. W takim przypadku należy doliczyć wszystkie nakłady związane z procesem produkcyjnym. W skład kosztów wytworzenia wchodzi zarówno wartość materiałów użytych do produkcji, jak i wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w ten proces. Ponadto np. księgowa z Trójmiasta zgodnie z przepisami uwzględnia także koszty pośrednie związane z wytworzeniem środka trwałego, takie jak koszty energii czy amortyzacja narzędzi używanych przy produkcji.

Wycena wartości środka trwałego nabytego w sposób nieodpłatny

Sytuacja wymaga innego podejścia, gdy przedsiębiorca otrzymuje środek trwały w formie np. darowizny. W takim przypadku wartość środka trwałego można określić jako wartość rynkową w dniu otrzymania darowizny. W praktyce, aby dokonać wyceny, można skorzystać z porównywania cen podobnych środków trwałych wystawionych na sprzedaż na rynku, a także z usług rzeczoznawcy majątkowego. Warto zwrócić uwagę na to, że wartość środka trwałego otrzymanego jako darowizna może podlegać amortyzacji w sposób analogiczny do innych środków trwałych.