listy płac

Jak prawidłowo obliczyć listy płac?

Jeśli zastanawiasz się, jak prawidłowo obliczyć listy płac, to dobrze trafiłeś. Pamiętaj, żeby otrzymać kwotę netto wynagrodzenia pracownika, to trzeba ustalić dwie kwestie. To określenie składek ZUS oraz obliczenie podstawy opodatkowania. W niniejszym artykule dowiesz się, co zrobić, żeby uzyskać wszystkie kwoty, które zawarte są w liście płac. Chciałbyś się tego dowiedzieć? To zostań na stronie. Zapraszamy do lektury.

Obliczenie składek ZUS dla pracownika

Żeby prawidłowo obliczyć składki ZUS dla pracownika, trzeba wziąć pod uwagę wynagrodzenie brutto. Dla przykładu można rozpisać kwoty dotyczące płacy minimalnej (3010 zł brutto). Wartości poszczególnych składek oblicza się więc tak, jak w poniższym przykładzie:

  • od kwoty brutto odlicza się składki społeczne potrącane z wynagrodzenia pracownika (412,67 zł)
  • następnie określa się podstawę dla składki zdrowotnej (3010zł – 412,67zł = 2 597,33zł),
  • na końcu oblicza się wysokość składki zdrowotnej (233,76zł).

Jeśli chcesz być pewien, że Twoja lista płac jest obliczona prawidłowo, to skontaktuj się z zaufanym biurem księgowym. Jak dowiedzieć się, jaka jest podstawa opodatkowania? Tego dowiesz się z kolejnego akapitu.

Jak otrzymać kwotę netto wynagrodzenia pracownika?

Skoro mamy już obliczone składki do potrącenia, można skupić się na podstawie opodatkowania i wysokości potrącenia od kwoty brutto. Jak ten proces wygląda?

  • Po pierwsze, oblicz podstawę opodatkowania. Żeby to zrobić, trzeba pomniejszyć kwotę brutto o koszty uzyskania przychodu (250zł lub 300) oraz składki społeczne, które wcześniej zostały obliczone. 3010zł – (412,67 zł + 250zł) = (po zaokrągleniu do pełnych złotych) 2 347zł.
  • Pamiętaj o kwocie zmniejszającej podatek (5 100 / 12 = 425 zł).
  • W przypadku minimalnej krajowej kwota zmniejszająca podatek jest większa od kwoty podatku. Oznacza to, że nie trzeba zmniejszać pracownikowi wynagrodzenia o kwotę podatku, ponieważ ta jest mniejsza od kwoty zmniejszającej.

Jeśli interesują Cię kwestie związane z księgowością i kadrami, to zapraszamy Cię na nasz blog!