mężczyzna stemplujący dokument

Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

W przypadku, gdy wygasa lub zostaje rozwiązany z pracownikiem stosunek pracy (niezależnie od tego, na jaki czas był zawarty), to do pracodawcy należy obowiązek wydania świadectwa pracy bez zbędnej zwłoki. Dotyczy to pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Ten wpis odpowie Ci na pytanie, co powinno zawierać omawiane zaświadczenie. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że bez niego pracownik nie może przystąpić do kolejnej pracy. Ponadto, dokument ten jest niezbędny do rejestracji w urzędzie pracy. Jakie przepisy regulują zawartość tego świadectwa?

Jaką podstawę prawną ma świadectwo pracy?

Kodeks pracy w art. 97 określa wszystkie najważniejsze elementy świadectwa pracy. Oprócz tego przepisem wykonawczym, który dokładnie nakreśla jego wygląd, jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. Te dokumenty obowiązują pracodawcę przy wydaniu omawianego zaświadczenia. W razie trudności, poproś swoje biuro księgowe o pomoc w stworzeniu szablonu świadectwa pracy dla swojej firmy.

Jakie informacje znajdują się w świadectwie pracy?

Jeśli zastanawiasz się, co powinno zawierać owe zaświadczenie, to pamiętaj, że dzięki niemu pracownik może nie tylko poświadczyć swój staż pracy. Może tam znaleźć się też m.in. okres składkowy. Świadectwo pracy powinno odpowiadać na następujące pytania:

  • jaki był okres pracy?
  • na jakie stanowisko był zatrudniony pracownik?
  • na jakiej podstawie osoba została zwolniona?
  • ile dni dany pracownik był niezdolny do pracy?
  • na prośbę osoby określa się, ile wynosiły jej zarobki i jakie nabyła kwalifikacje.

To są niezbędne dane, które muszą zostać zawarte w omawianym dokumencie. Dodatkowo można opisać m.in. takie kwestie, jak:

  • jaki wymiar czasu pracy miał pracownik?
  • ile dni urlopu mu przysługiwało?
  • czy osobie należy się odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia?
  • ile pracownik wykorzystał urlopu wypoczynkowego oraz ile razy był na zwolnieniu chorobowym?

Warto pamiętać, że świadectwo pracy należy wydać w dniu ustania stosunku pracy.